Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

E-hrm: de introductie van MijnAuris

Dit project had als doel het selecteren en implementeren van een nieuw, toekomstbestendig systeem voor de personeels- en salarisadministratie. Na een Europese aanbesteding is de personeelsadministratie aan leverancier IJK gegund. IJK is onderdeel van de Driessen HRM groep en werkt met het EHRM systeem van AFAS Profit.
Nadat in april 2020 het contract met IJK was getekend, stond de rest van het jaar in het teken van de voorbereiding van de implementatie van AFAS Profit. Op 1 januari 2021 is het nieuwe systeem live gegaan en is MijnAuris geïntroduceerd.

Met MijnAuris wordt een belangrijke vervolgstap gezet in de digitalisering van HR-processen en krijgen medewerkers en leidinggevenden een andere rol in het afhandelen van administratieve taken. Ook wordt het eenvoudiger verzamelde HR-data te ontsluiten en te analyseren. De introductie van MijnAuris leidt daarmee tot een efficiëntere HR-bedrijfsvoering, waardoor de ondersteuning van het primaire proces (en daarmee die van leerlingen en cliënten) verbetert.

Het bijkomende effect van MijnAuris is dat daarmee integraal management binnen Auris nog verder wordt aangescherpt en verhelderd. De visie die steeds vaker door Auris wordt uitgedragen is dat de leidinggevenden in een expertiseorganisatie verantwoordelijk behoren te zijn voor hun mensen en middelen en de medewerker steeds meer regisseur van zijn eigen loopbaan wordt.