Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Generiek functiehuis

Auris heeft al veel langer het doel om alle medewerkers een plek toe te wijzen in het nieuwe generieke functiehuis. Na een lange periode van voorbereiding en besluitvorming kon in 2020 worden gestart met de implementatie van het generieke functiehuis. In vijf groepen kregen in totaal 1200 medewerkers gefaseerd tussen maart en oktober hun generieke functie toegewezen. Daarmee is de implementatiefase van dit project in 2020 grotendeels afgerond.

Hiermee is het aantal functies binnen Auris teruggebracht van meer dan 100 naar minder dan 50, worden functies resultaatgericht in plaats van taakgericht beschreven en wordt beter inzicht gegeven in de kennis, kunde en competenties die voor iedere functie van belang zijn. Het generieke functiehuis vormt daarmee een belangrijke bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van Auris als expertiseorganisatie.

In 2021 vindt evaluatie van het project plaats, na de formele afronding van bezwaren. De implementatie is dan volledig afgerond.