Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW 

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 

Toewijzing

   

Omschrijving

Kenmerk

Datum

Bedrag

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

   

 

Subsidie voor studieverlog 2019/2020

1007286-1

20-09-2019

109.835

Ja

Subsidie voor studieverlog 2020/2021

1091257-1

20-10-2019

62.339

Ja

Subsidie zij-instroom 2020

1046672-1

20-02-2020

20.000

Nee

Subsidie zij-instroom 2020

1078756-1

15-04-2020

20.000

Ja

   

212.173