Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Quincunx: vijf ogen op de dobbelsteen

In de regio Utrecht-Amersfoort is een kwaliteitsimpuls gegeven aan de samenwerking tussen Ambulante Dienstverlening (AD) en ons speciaal onderwijs (so). Het project Quincunx is gericht op het ontschotten van AD en so. Auris wil zo de aantrekkelijkheid van het beroep vergroten door collega’s breder te kunnen inzetten en hiermee de organisatie wendbaarder te maken. Quincunx werkt aan de vijf ogen van de dobbelsteen:

  1. Professionaliteit

  2. Minder werkdruk

  3. Samen één onderwijsorganisatie

  4. Flexibiliteit

  5. Leren

In 2020 is dit vormgegeven door inwerktrajecten zowel in het speciaal onderwijs als in Auris Ambulante Dienstverlening te laten plaatsvinden en door wederzijdse stages. Medewerkers zijn enthousiast over deze mogelijkheid om hun professionaliteit te verbreden en het project draagt bij aan de kernwaarde ‘SAMEN zijn we ons onderwijs’.