Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord Raad van Bestuur

Auris heeft de ambitie expertiseorganisatie te zijn op het gebied van spraak, taal en gehoor in zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren, volwassenen en de stakeholders in ons werkveld.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Auris heeft een constructieve bijdrage geleverd aan de evaluatie van het systeem van passend onderwijs, zowel op bestuurlijk als op beleidsniveau.

Profiel

Met haar missie, visie en kernwaarden verwoordt Auris een stevige ambitie. De zeven strategische doelen zorgen voor de beweging die nodig is om Auris verder te ontwikkelen als expertiseorganisatie voor zorg en onderwijs.

Ons werkgebied en diensten

De Koninklijke Auris Groep werkt in vier geografische regio’s:

In- en uitstroom leerlingen

De in- en uitstroom van leerlingen verloopt als volgt. Allereerst melden cliënten en leerlingen zich bij een van de Auris Aanmeldpunten in de regio aan.

Uitstroom en bestendiging

Jaarlijks wordt in januari de vragenlijst van de inspectie over uitstroom en bestendiging ingevuld. Op basis van alle resultaten uit het speciaal onderwijs, stelt de Onderwijsinspectie normen op.

Kwaliteit

Auris werkt systematisch, volgens de PDCA-cyclus van Deming, aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en zorg zodat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving, externe kwaliteitseisen en eigen kwaliteitskaders.

Audits

Om de kwaliteit van de onderdelen van Auris te toetsen en te verbeteren, zijn er verschillende interne audits uitgevoerd.

Onderwijs

De veiligheidsmonitor wordt jaarlijks afgenomen. Dit is Auris verplicht vanuit de Wet Veiligheid op school. Het ene jaar is het onderdeel van een uitgebreid cliëntervaringsonderzoek, het andere jaar vraagt Auris alleen de veiligheidsmonitor uit.

Zorg

Aan het einde van de behandeling ontvangen cliënten een vragenlijst, waarmee ze hun ervaringen over de geleverde zorg, de medewerkers en Auris kunnen delen. De uitkomsten worden binnen teams en op organisatieniveau gedeeld.

Toon meer resultaten