Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Innovatie

Innovatie is belangrijk voor Auris. In 2020 zijn de plannen voor innovatie uitgewerkt in een innovatiedraaiboek. Ook is budget gereserveerd voor experimenten die voor Auris van waarde zijn.

In 2020 is het innovatiedraaiboek en het innovatieproces uitgewerkt. Hierin staat hoe ideeën verzameld en geselecteerd kunnen worden. Kansrijke ideeën kunnen vervolgens beproefd worden in een experiment en als ze succesvol blijken, verder worden opgeschaald. Een aantal experimenten vergt softwareontwikkeling. Hiervoor is samenwerking met technologiebedrijven gezocht. Zij hebben prototypes gebouwd. Deze prototypes worden met de praktijkprofessionals afgestemd en geschikt gemaakt voor gebruik. Daarnaast is een team innovatie samengesteld bestaande uit vier personen (allen deeltijd) die de innovatie intern vormgeven, versnellen en verankeren. De eerste aanzet tot samenwerking met externen (bedrijven en universiteiten) is gemaakt.

In 2020 lanceerde Auris de Klank Analyse Tool (KAT). Met deze tool kan een logopedist de klankontwikkeling efficiënter en kwalitatief beter in beeld krijgen. De tool wordt in zorg en onderwijs gebruikt.

Bij de Ambulante Dienstverlening draaide een pilot met een virtual reality (VR)-beleving waardoor leerkrachten konden ervaren hoe het is om een leerling met een Taalontwikkelingsstoornis in de klas te zijn.