Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming 2020

Voorgesteld wordt het geconsolideerde resultaat over 2020 ad negatief € 1.977.868,- als volgt te bestemmen.

(in euro’s)

 

Onttrekking algemene reserve

(1.977.868)

Resultaat

(1.977.868)

Het voorstel voor de resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.

De controleverklaring is bij dit jaarverslag opgenomen.