Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Leertraject

Auris wil een expertiseorganisatie met een lerende cultuur zijn. Deze transitie vraagt van alle leidinggevenden professioneel leiderschap dat past bij de lerende organisatie. De principes van een lerende organisatie komen uit het Fundament Lerende Organisatie (FLO). Op basis van de pijlers van dit model ondersteunt het Leertraject in het bijzonder de teamleiders van Auris in het vormgeven van hun rol in de lerende expertiseorganisatie die we voor ogen hebben. Eén van de belangrijke doelen is het ontwikkelen van gemeenschappelijke taal en beelden rond wat ertoe doet in een expertiseorganisatie.

Op 5 maart 2020 is in Radio Kootwijk het Leertraject voor alle teamleiders, regiodirecteuren en hoofden Auris Ondersteunende Diensten van start gegaan. Ook de Raad van Bestuur was daarbij aanwezig. Er nemen ongeveer 80 leidinggevenden van Auris deel aan dit leertraject. In de periode maart 2020 – juli 2021 vinden acht bijeenkomsten plaats. Zo’n bijeenkomst bestaat uit een dagdeel basiskamp en een dagdeel workshop en/of masterclass.

  • In mei en juni 2020 vond de digitale startbijeenkomst van de basiskampen plaats. In deze bijeenkomst maakte iedereen kennis met het eigen basiskamp en kregen de deelnemers toelichting over het verloop van het Leertraject.

  • In september, oktober en december 2020 werden drie basiskampen georganiseerd.

  • Auris workshop: professioneel samenwerken rond kwaliteit. In deze workshop gaat het om het doorgronden van het kwaliteitsmanagementsysteem van Auris. Hoe en op welke manier kun je, met elkaar, de best mogelijke kwaliteit in onderwijs en zorg leveren.

  • In oktober en december 2020 is een aantal workshops aangeboden:

  • Auris op weg naar een expertiseorganisatie: werken met ziel en zakelijkheid. In deze workshop gaat het om inzicht waar efficiency te realiseren is met behoud van de menselijke maat. Hoe ga je om met verschillende en soms zelfs tegenstrijdige verwachtingen en ontwikkelingen.

  • Cruciale gesprekken: het lef om echt op onderzoek uit te gaan. Hierbij gaat het om nieuwsgierigheid, onderzoekende houding, veiligheid creëren, lef om te onderzoeken en bewustzijn van de eigen handelingsruimte.

  • In het eerste deel van 2021 worden nog workshops over samenwerken rondom financieel management, ICT, innovatie en onderzoek georganiseerd.

Het leertraject wordt vormgegeven in overleg met de regiegroep, die bestaat uit twee teamleiders van Auris, de Adviseur Opleiden en de Ontwikkelgroep. De sessies worden geleid door de Ontwikkelgroep. De voortgang van het leertraject wordt regelmatig getoetst met de Raad van Bestuur en het hoofd HR. Zo blijft het leertraject aangesloten op de koers en ontwikkeling die Auris heeft ingezet en doormaakt.