Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kwaliteitshandboek

Uit de CIIO-audit van eind 2019 is gebleken dat het kwaliteitshandboek van Auris aan verbetering toe is. Om dit te realiseren, is het project KHB opgestart. In 2020 is gestart met het in kaart brengen en beschrijven van alle processen binnen Auris. Ook is er nieuwe software geselecteerd. Met ieder onderdeel binnen Auris worden de werkprocessen doorgenomen, zodat er op één centrale plek actuele beleidsstukken, processen, werkinstructies en documenten staan. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van onderwijs en zorg continu geëvalueerd wordt en dat iedere medewerker van Auris kwaliteit levert.