Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Doorontwikkeling CvO

De Raad van Bestuur heeft een extern adviseur, dr. F. de Vijlder, gevraagd haar te adviseren over de doorontwikkeling van de Commissie van Onderzoek (CvO). De heer De Vijlder adviseerde de Raad van Bestuur om de governance van de CvO en de processen bij de jaarlijkse evaluatie te optimaliseren en meer in lijn te brengen met het wettelijk kader. De Raad van Bestuur stelde een werkgroep in om te komen tot concrete voorstellen. Deze voorstellen kwamen eind 2020 gereed en zullen, na positief advies door de MR, vanaf 2021 fasegewijs worden doorgevoerd.