Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Audits

Interne audits

Om de kwaliteit van de onderdelen van Auris te toetsen en te verbeteren, zijn er verschillende interne audits uitgevoerd. Deze audits zijn grotendeels digitaal uitgevoerd om het aantal verplaatsingen tussen locaties in het kader van COVID-19 minimaal te houden. Bij de interne audits verschilt het per onderdeel van Auris welk kwaliteitskader van toepassing is. Het kan gaan om het Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs (2017), SIAC of de CIIO-maatstaf (2016) in combinatie met Auris-specifieke onderwerpen bij de overige onderdelen van Auris.

Interne audits onderwijs

In 2020 zijn twee scholen geauditeerd: Auris Fortaal en Auris De Spreekhoorn. Beide scholen zijn (digitaal) getoetst op de volgende kwaliteitsgebieden vanuit het Onderzoekskader (2017) van de Inspectie van het Onderwijs: onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg. Daarnaast is ook de bijdrage van de scholen aan de strategische doelstellingen van Auris en de implementatie van project PLUS [verwijzing naar project op andere pag] bevraagd. De scholen zijn positief beoordeeld. De interne audit commissie herkent dat er sprake is van basiskwaliteit in de tijdens de audit bestudeerde documentatie, bekeken systemen en gevoerde gesprekken. In een aantal gevallen is de commissie onder de indruk van de aangetroffen kwaliteit en merkt de werkwijze van de school aan als voorbeeld van een goede praktijk.

Het schoolklimaat is op beide scholen als goed gewaardeerd. Verder geldt deze waardering bij Auris Fortaal voor het aanbod, het didactisch handelen, de toetsing en de kwaliteitszorg. Bij Auris De Spreekhoorn gaat het om de standaarden aanbod, samenwerking en kwaliteitscultuur. Uiteraard komen uit de audits ook aandachtspunten of tips naar voren. Deze worden door de school opgepakt om te blijven verbeteren.

Interne audits zorg, aanmeldpunten, cursuscentra, Auris Ondersteunende Diensten en Ambulante Dienstverlening

Verschillende locaties van zorg, aanmeldpunten, cursuscentra, Auris Ondersteunende Diensten (AOD) en Ambulante Dienstverlening binnen de regio’s West en Noordwest zijn intern geauditeerd aan de hand van de CIIO-maatstaf (2016). De belangrijkste bevindingen zijn dat de communicatie en kennisdeling zowel intern als extern veelvuldig plaatsvindt en soepel verloopt, dat de PDCA-cyclus bij veel teams goed is ingeregeld en dat door COVID-19 digitalisering binnen Auris een grote impuls heeft gehad en dat deze digitaliseringsslag blijvend is.

Externe audits

CIIO

Een tussentijds CIIO-onderzoek vond plaats binnen het Aanmeldpunt in regio West, de Ambulante Behandeling Noordwest, de Ambulante Dienstverlening in regio West, het Auris Cursuscentrum in regio West, de behandelgroepen in Dordrecht en Rotterdam, Auris onderwijs in regio Zuid en de Auris Ondersteunende Diensten in Rotterdam. Dit onderzoek is aan de hand van de CIIO-maatstaf uitgevoerd en de uitkomsten hiervan zijn positief bevonden, waardoor het certificaat voor Auris verlengd is.

FENAC

Op het Audiologisch Centrum Zuid (Bergen op Zoom en Goes) is de FENAC-audit gehouden. Dit onderzoek vindt per audiologisch centrum eens in de drie jaar plaats. De audit is succesvol verlopen en dit heeft geleid tot positieve resultaten. Het FENAC-certificaat voor het Audiologisch Centrum Zuid is verlengd.