Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Optimaliseren begrotingsproces

In 2020 werd al geprofiteerd van het in 2019 ingevoerde verbeterde begrotingsproces. Toch bleek er nog ruimte voor verbetering te zijn vooral ten aanzien van de werklast bij de adviseurs bedrijfsvoering. Zij hielden in de laatste maanden van het proces minder tijd over om hun ondersteunende rol in de regio’s uit te voeren. Uit de evaluatie van het proces bleek bovendien dat de betrokkenen in de regio’s zich overvallen voelden bij de uitvraag om informatie vanuit de werkgroep. Om het begrotingsproces efficiënter te laten verlopen en om te komen tot een begroting die nog beleidsrijker zou zijn, werden opnieuw enkele aanpassingen gedaan. Doel hiervan was om de verschillende onderdelen van de organisatie nog betere instrumenten te geven om de primaire processen te kunnen besturen.