Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Raad van Bestuur

Auris heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur stuurt ook direct de Commissie van Onderzoek (CvO), de concern controller, het bestuurssecretariaat en Communicatie aan. De Raad van Bestuur bestaat uit twee gelijkwaardige (collegiale) functionarissen die allebei een eigen takenpakket, verantwoordelijkheden en vertegenwoordiging binnen en buiten de organisatie hebben.

Naam 

Bestuursfunctie 

Nevenfuncties 

Drs. W.J.M. (Hermien) Hendrikx MPA 

Voorzitter met ingang van 1 december 2017 

Voorzitter Siméa

Wetenschappelijke Adviesraad Utrechts Instituut voor Linguïstiek –UiL OTS

Ing. T. (Tijs) van der Wielen MHA  

Lid met ingang van 1 september 2017 

Bestuurslid brancheorganisaties FENAC en SIAC 

Juridische structuur

De Koninklijke Auris Groep bestaat uit drie stichtingen: Stichting Koninklijke Auris Groep (KvK 41126554) , Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep (KvK 41130686) en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep (KvK 24334929). 

Statutaire naam 

Stichting Koninklijke Auris Groep

Adres

Ammanplein 2

Postcode

3031 RT Rotterdam

Website

www.auris.nl

E-mailadres

info@auris.nl

Kamer van Koophandel (KvK)

41126554

Contactgegevens bestuurssecretariaat

010 888 96 00