Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige jaarrekening Stichting Koninklijke Auris Groep

Toelichting op de enkelvoudige balans

Het verloop van deze posten is als volgt:

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De Stichting Koninklijke Auris Groep maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de BTW.

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

De lasten voor de hele groep worden door middel van een kostenverdeling toegerekend (85% voor Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en 15% voor Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep).

Enkelvoudige balans per 31 december 2020

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020

Enkelvoudige jaarrekening Stichting Koninklijke Auris Groep