Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Implementeren Identity Access Management

Er is het afgelopen jaar een aantal belangrijke ontwikkelingen in gang gezet op het gebied van ICT-security en privacy. Er is een aanbesteding gedaan voor de software en diensten rondom Identity & Governance & Administration (IGA). Hiermee wordt Auris meer compliant en zal het proces van in- en uitdiensttreding verder geautomatiseerd worden en soepeler en efficiënter kunnen verlopen. Tevens is aandacht besteed aan web- en mailsecurity door het inzetten van state of the art software die een extra slot op de ‘voordeur’ zet. Tot slot is Multi Factor Authenticatie ingevoerd zodat toegang tot de systemen van Auris en het netwerk nog beter is beveiligd.